Entrega á Fegan de copia escaneada dos Dni´s dos xogadores

En días pasados, recibiuse da Fegan unha circular requeriendo ao clube a aportación dunha copia escaneada do Dni de todos os xogadores. A tal efecto, distribuíuse unha circular informado da necesidade de que os xogadores aporten a mesma ao clube.

Os membros da Xunta Directiva e o adestrador están a disposición de todos os asociados para axudarlles en todo o necesario.

A copia escaneada pódese enviar a calquera dos enderezos electrónicos do clube; entre eles: wpdirectiva@gmail.com.